In den beginne

 

In het stenen tijdperk begon de mens bijlen, messen en speren te gebruiken. Rond 6000 VC verscheen de handboog. Dit was het eerste wapen, afgezien van de werpspeer, dat gebruikt kon worden om een doel op enige afstand te raken, hoewel steenslingers ook al in gebruik waren. De pijl en boog was het meest gebruikte draagbare projectielwapen tot aan het eind van de middeleeuwen. Deze wapens werden continue veranderd en verbeterd zodat het bereik groter werd en ze makkelijker gehanteerd konden worden. De ontwikkeling resulteerde in wapens als de Gastrophetes en de kruisboog. De werking ervan berustte echter steeds op het vrijgeven van de relatief kleine hoeveelheid energie die in het wapen opgeslagen
was. Energie die er met de hand ingebracht moest worden

.