BVVW vzw, Belgische Vereniging Van Wapenverzamelaars

De in 2006 opgerichte BVVW is een vereniging (vzw) in het leven geroepen om de belangen van de wapen- en of munitie verzamelaars, in het bijzonder die van de erkende verzamelaars, te behartigen.
Met de verschijning van de nieuwe wapenwet in het staatsblad van 09 juni 2006 werd opgeroepen tot Nederlands- en Franstalige kandidaten om te zetelen in de op te richten "adviesraad voor wapens". Aangezien er quasi geen verzamelaars-verenigingen bestonden, waarvan de leden “erkende verzamelaars” zijn en die vergunningsplichtige wapens verzamelen, was het zeer moeilijk om hiervoor iemand af te vaardigen.

Mede daarom is de vereniging in het leven geroepen. De nieuwe wapenwetgeving verwijst ook meerdere malen naar  "lidmaatschap van een vereniging van verzamelaars”, wij wensen aan deze nood tegemoet te komen. Deze vereniging is m.a.w. opgericht om als aanspreekpartner te dienen tussen de erkende verzamelaars enerzijds en de bevoegde overheid anderzijds.

Op dit moment zijn wij de enige Vlaamse vereniging van erkende wapen- en/of munitie verzamelaars.

Wij hopen dus zeker de contacten tussen de verzamelaars onderling, zowel Franstalig als Nederlandstalig te bevorderen, alsook de contacten tussen de erkende verzamelaars en de bevoegde overheden.
Verdere info zoals statuten enz, kan u vinden op de site.
Met uw hulp kunnen we het verschil maken, het patrimonium van de verzamelaar moet beschermd worden.

Word lid, samen staan we sterker!!!

AANSLUITINGSFORMULIER (pdf)

Namens het bestuur,
Frank Rodyns

Voorzitter BVVW