Wapenunie

Wapenunie

Wapenunie is opgericht in 2008 en verdedigt de belangen van de civiele wapensector. De vereniging is onafhankelijk. Ze is niet verbonden aan producenten van militair materieel, fabrikanten of groothandels.

Als onafhankelijke vereniging wil Wapenunie alle betrokkenen groeperen. Binnen de economische sector ligt de nadruk op de kleinhandelaars in wapens voor civiel gebruik. De kleinhandel omvat een ruim gamma aan handelaars in wapens, munitie en accessoires voor jagers, sportschutters en particulieren. In de eerste plaats wil Wapenunie deze kleinhandelaars ondersteunen door informatie te verstrekken en hen bij te staan bij het opvolgen van de wetgeving die steeds ingewikkelder wordt. De kern van wapenunie bestaat dan ook uit een kenniscentrum waarin diverse juristen en andere specialisten, waarvan sommigen regelmatig publiceren, overleggen om tot een goede oplossing te komen. Wapenunie wil bijdragen tot een kwaliteitsverbetering in de sector die in ieders belang is. Een handelaar die lid wordt van wapenunie kan op de expertise van de vereniging een beroep doen zodat hij zich volop kan toeleggen op zijn handel.

De vereniging speelt verder een coördinerende rol bij het verdedigen van de belangen van de sector. Op regelmatige basis wordt overleg gepleegd met andere betrokkenen (momenteel voornamelijk sportschutters, recreatieve schutters en verzamelaars). De bedoeling is om tot gemeenschappelijke standpunten te komen die dan bij de overheid worden verdedigd.

Ook overheden en beleidsmakers kunnen een beroep doen op de expertise van wapenunie op het vlak van regelgeving en technische aspecten. Op regelmatige basis worden wij verzocht om adviezen te verlenen.

Wapenunie wil volop gebruik maken van de informatiesnelweg. Iedereen kan zich registreren op onze website. Op die manier kunnen we de juiste informatie op een vlotte manier aan de juiste personen bezorgen.

Enkel erkende personen en verenigingen van wapenbezitters kunnen aansluiten bij Wapenunie. Als particulier kunt u terecht bij de sportschuttersfederaties, jagersverenigingen of verenigingen van wapenliefhebbers.

www.wapenunie.be