Verzamelaars

Door de eeuwen heen is het verzamelen van allerhande technische voorwerpen, kunst voorwerpen en gewone gebruiksvoorwerpen een geliefkoosd tijdverdrijf geweest van de mensheid,  of het nu om postzegels ging of andere historisch significant of minder significante materialen, maakt in wezen niet zo veel uit,  dit is afhankelijk van de achtergrond en individuele interesse van de persoon in kwestie.

Deze drang om materie bij elkaar te  brengen, en in een andere context dan de eigenlijke doelstelling van dit voorwerp te gebruiken, heeft geleid tot het ontstaan van de musea die wij heden ten dagen kennen. Dit heeft op zijn beurt ons de gelegenheid gegeven om de geschiedenis beter te begrijpen, en lessen te trekken mbt ons huidig bestaan en de voorgaande maatschappelijke vormen.

Het verzamelen van oude en of historische militaire en of jacht wapens is op zich ook niet zo uniek als velen denken, het is iets dat vele mensen steeds heeft aangetrokken, dit zal ook ongetwijfeld komen door het avontuurlijke karakter van oude wapens. Uiteraard is het verzamelen van Vuurwapens heden te dage het verder zetten van deze eeuwen oude traditie.

Dat het verzamelen van deze voorwerpen op zich ook een hele economische en investering technische materie is geworden zal dan ook niemand verbazen, net zoals bij kunst collecties is dit financiële aspect erg van belang en laat zien dat er niet één maar meerdere drijfveren  kunnen zijn tot het verzamelen van voorwerpen

Uiteraard zijn er mbt het verzamelen van vuurwapens een aantal zaken die het minder evident maken voor het bij elkaar brengen van dit soort voorwerpen.  Met name de wetgeving en de algemene veiligheid zijn een belangrijke en begrijpelijke  factor.  Over deze materie kan U op deze website ook de nodige detail info vinden mbt het verzamelen in België.

Het is dan ook goed om weten dat onze overheid , en de meeste andere overheden in de Europese unie, de mogelijkheid biedt aan geïnteresseerde personen en of rechtsvormen ,mits bepaalde voorwaarden, de toestemming te geven om deze private en publieke collecties uit te bouwen .Op deze website kan U de ook alle modaliteiten vinden hieromtrent .

De meeste verzamelaars hebben vaak een heel specifiek thema dat zij volledig bestuderen en waar de wapens maar één enkel aspect zijn ( van het geschiedkundige of technische thema ) dat hen interesseert. De studie van het totale aspect geeft ons een heel andere kijk op het geheel, zo komen we ook veel te weten over het sociale en economische maatschappelijke gegeven van deze voorwerpen. Een deel van de automatisatie  en het lopende band werk , dat we vooral kennen uit de auto-industrie en de industriële revolutie  is bv ontstaan in het noord oosten van de VS  in de wapen industrie in het midden van de 19de eeuw !!! Deze ontdekking heeft op zijn beurt geleid tot vele verbeteringen op gebied van andere sectoren en producten… dit alleen geeft weer hoe belangrijk de wapen industrie was voor bepaalde zaken. Bv werkgelegenheid,  economische en maatschappelijke verbeteringen.

Dit is maar één van de vele zaken die door het verzamelen aan het licht komen. De meeste verzamelaars zullen ook deze kennis delen en vaak ook meewerken aan tentoonstellingen en of wapenbeurzen met als doel deze stukken te tonen en de kennis te verspreiden.

Ook is er natuurlijk nog een artistiek aspect dat de aandacht krijgt via het verzamelen, van in de oudheid hebben de machtige der mensheid en of de rijken hun voorwerpen steeds zorgvuldig laten bewerken door de artisanale metaal en of houtbewerkers van hun tijd, dit om status of macht te uiten.. uiteraard zijn deze speciale mooie voorwerpen heden ten dage vaak de meest gezochte en of meest uit het oog springende stukken in de collecties. Met een prijskaartje dat voor zich zelf spreekt.

De voorgaande alinea laten U zien dat het inderdaad belangrijk is om ons technische en artistiek cultureel patrimonium van de wapenindustrie te beschermen en  te beheren op een maatschappelijk verantwoorde en ethische manier…  de mooie samenwerking tussen overheiddiensten, justitie, de fabrikanten, groot en kleinhandel , locale musea en individuele verzamelaars is een zeer belangrijk gebeuren dat we hier zeker in de kijker wensen te zetten.  Dit is ook een proces dat steeds verder evolueert.

Dit is slecht een deel van de drijfveren die de moderne verzamelaar in de 21ste eeuw  bezighouden.

In de hoop U binnenkort op een van onze evenementen te mogen ontvangen en U met deze inleidende woorden meer inzichten te hebben verschaft sluit ik graag hier met de woorden van één van de grote personen in de ontwikkeling van de draagbare wapens ( revolvers – pistolen ).


"No thing of importance will come without effort ”

(Daniel Baird Wesson, Co founder - Smith & Wesson )

Yves F. Quireyns, BVVW Event manager